Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Walter Kookt VOF ingeschreven in het handelsregister onder Kvk nummer 09214393

Begrippen:

 • Opdrachtgever: Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of evenement verzorgt door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer: Walter Kookt VOF
 • Kookcursus: geheel van minimaal 8 personen (tenzij anders overeengekomen) en maximaal 16 personen die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen.
 • Workshop: geheel van minimaal 8 personen (tenzij anders overeengekomen) die als groep deelnemen.

Reserveringen en betaling en inschrijving

 • Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
 • Reserveringen mondeling, schriftelijk of via elektronische weg worden als bindend beschouwd.
 • Na de reservering zal opdrachtnemer de opdrachtgever een bevestiging toe laten komen.
 • Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum van de workshop of het evenement.
 • Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL70RABO0179145185 onder vermelding van het factuurnummer.
 • Het aantal deelnemers bedraagt per workshop of evenement minimaal 8 en maximaal 16 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk. Bijstelling van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 2 dagen voor de aanvang van de workshop of het evenement. Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met opdrachtnemer besproken te worden of dit mogelijk is.
 • Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer nihil, indien de afmelding meer dan 1 week van te voren geschied.
 • 100% deelnemersgeld, indien de afmelding uiterlijk 48 uur van te voren geschied.
 • De reservering is officieel indien de aanmelding is bevestigd door de schriftelijke bevestiging.
 • Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.
 • Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Annuleren

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering van meer dan 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvangsdatum van de workshop of het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 • Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop of het evenement door de opdrachtgever zijn de kosten 100% van het factuurbedrag.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan.
 • Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.
 • Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op de datum van de workshop of het evenement wordt de factuur voor 100% verstuurd.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever tengevolge van deelname aan onze activiteiten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

 • Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.
 • Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, vooral die met betrekking tot veiligheid.
 • Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van tenminste dezelfde waarde te gebruiken.

De producten en gerechten van Walter Kookt! kunnen allergenen bevatten zoals ei, glutenbevattende granen, lupine, melk (inclusief lactose), mosterd, noten, pinda's, schaaldieren, selderie, sesam, soja, sulfiet, vis en weekdieren. Heeft u een allergie? Meld het ons!

 

Copyright januari 2016 Walter Kookt!